Regulamin Uczestnictwa w treningach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Mieszanych Sztuk Walki (samoobrony, zapasów, brazylijskiego jiu-jitsu) organizowanych przez "Gladiatores" Łukasz Bogdan.

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Zajęcia z Mieszanych Sztuk Walki prowadzi - Łukasz Bogdan "Gladiatores" Aleja Solidarności 4/16 45-404 Opole.
 2. Osobami bezpośrednio prowadzącymi zajęcia są: mgr Wychowania Fizycznego, instruktor samoobrony, instruktor zapasów Łukasz Bogdan. Zajęcia mogą również prowadzić inni instruktorzy Mieszanych Sztuk Walki posiadający odpowiednie kwalifikacje.

REGULAMIN

 1. Na zajęciach obowiązuje strój przeznaczony do treningu (koszulka, dres, spodenki).
 2. Noszenie pierścionków, obrączek, zegarków , kolczyków, łańcuszków jest w czasie treningu surowo zabronione.
 3. W przypadku spóźnienia na zajęcia należy czekać na zezwolenie instruktora do przystąpienia do treningu.
 4. Każde wyjście z sali podczas zajęć wymaga zgody instruktora.
 5. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własne i współćwiczących. Podczas wykonywania dźwigni, duszeń, ucisków należy sygnalizować uczucie bólu odklepaniem dłonią ewentualnie stopą lub słowem "mate" - stop. Wszystkie techniki powinny być wykonywane w sposób kontrolowany.
 6. Zabrania się jedzenia posiłków i żucia gumy w trakcie zajęć oraz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania innych środków odurzających zarówno przed jak i po zajęciach.
 7. Uczeń ma obowiązek kulturalnego zachowania się przed zajęciami podczas ich trwania oraz po ich zakończeniu.
 8. Przerwanie nauki przez ucznia ( niezależnie od przyczyny) wymaga poinformowania o tym fakcie instruktora.
 9. Uczeń ma obowiązek ścisłego wykonywania poleceń instruktora podczas zajęć.
 10. O wystąpieniu wszelkich urazów wynikłych podczas zajęć należy niezwłocznie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
 11. Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu sali, w której odbywają się zajęcia.
 12. Wykorzystanie nabytych umiejętności jest surowo zabronione za wyjątkiem sytuacji obrony koniecznej tj. w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia oraz w razie konieczności udzielenia pomocy osobie napadniętej będącej w niebezpieczeństwie. Każdy rodzaj stosowanej obrony musi być współmierny do stopnia zagrożenia naszym ustawodawstwie wykorzystywanie poznanych technik obronnych w innych celach ( nie w obronie koniecznej ) jak do napadu, rozboju, jest karane z całą surowością prawa i jest okolicznością dodatkowo obciążającą. Instruktor nie odpowiada na nadużywanie zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczniów.
 13. Każdy rodzaj stosowanej obrony musi być współmierny do stopnia zagrożenia. "Gladiatores" Łukasz Bogdan nie odpowiada za nadużywanie zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczniów.
 14. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
 15. Firma "Gladiatores" Łukasz Bogdan czy inni pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej czy prawnej w odniesieniu do sytuacji mających miejsce poza oficjalnymi godzinami zajęć klubu.

OPŁATY

Opłata za trening wynosi:
 1. Grupa do 17lat 50zł
 2. Grupa początkująca 80zł
 3. Grupa średniozaawansowana 80zł.
 4. Opłata za jednorazowy trening wynosi 15 zł /bez względu na rodzaj grupy/.
 5. Opłata za zajęcia treningowe może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
 6. "Gladiatores" zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do zajęć osoby zalegającej z wpłatą za treningi za poprzedni miesiąc zajęć.